previous arrow
next arrow
Slider

Koszty aktu notarialnego oraz dokumentacja

 

Wynagrodzenie notariusza co do zasady naliczane jest w oparciu o wartość przedmiotu sprawy i określa je rozporządzenie w/s maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  • do 3000 zł – 100 zł
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł

 

W powołanym wyżej rozporządzeniu określone są czynności prawne, w przypadku których pobierana jest stała taksa notarialna, np. umowa majątkowa małżeńska, testament.

Ponadto notariusz pobiera również podatek od czynności cywilno-prawnych oraz opłaty sądowe związane z dokonywaniem wpisów do ksiąg wieczystych.

Każda sprawa wymaga indywidualnego jej rozpatrzenia, tym samym trudno określić uniwersalną specyfikację dokumentów potrzebnych do sporządzenia danej czynności prawnej. Przykładowo, w przypadku aktów notarialnych dokumentujących zbycie nieruchomości najczęściej wymagane są: wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, informacja o planie zagospodarowania przestrzennego.

Jednak dla ustalenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej konkretnej czynności prawnej, jak również ustalenia kosztów danego aktu notarialnego, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią. Kontakt taki umożliwia dokładne rozpatrzenie sprawy, szczegółowe ustalenie kosztów, a zarazem nie jest dla klienta w żaden sposób zobowiązujący i nie naraża go na dodatkowe koszty.

 

+48 33 819 18 19
Projekt i Realizacja: Inmedium.pl