Przejdź do treści
Slide2

Michał Wójtowicz Notariusz

Kancelaria Notarialna w Bielsku-Białej

Slide2

Michał Wójtowicz Notariusz

Kancelaria Notarialna w Bielsku-Białej

poprzedni
następny
foto-1-v
01

Kancelaria Notarialna

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (akty notarialne).  Kancelaria Notarialna w Bielsku-Białej Michała Wójtowicza zapewnia Państwu rzetelną i profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnymi z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa. W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych może dokonywać również zastępca notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

02
Czym się zajmujemy. Zakres czynności Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej

Notariusz dokonuje następujących czynności:

03
Cennik

Koszty aktu notarialnego oraz dokumentacji.

Wynagrodzenie notariusza co do zasady naliczane jest w oparciu o wartość przedmiotu sprawy i określa je rozporządzenie w/s maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 • do 3000 zł – 100 zł
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł

W powołanym wyżej rozporządzeniu określone są czynności prawne, w przypadku których pobierana jest stała taksa notarialna, np. umowa majątkowa małżeńska, testament.

Ponadto notariusz pobiera również podatek od czynności cywilno-prawnych oraz opłaty sądowe związane z dokonywaniem wpisów do ksiąg wieczystych.

Każda sprawa wymaga indywidualnego jej rozpatrzenia, tym samym trudno określić uniwersalną specyfikację dokumentów potrzebnych do sporządzenia danej czynności prawnej. Przykładowo, w przypadku aktów notarialnych dokumentujących zbycie nieruchomości najczęściej wymagane są: wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, informacja o planie zagospodarowania przestrzennego.

Jednak dla ustalenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej konkretnej czynności prawnej, jak również ustalenia kosztów danego aktu notarialnego, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią. Kontakt taki umożliwia dokładne rozpatrzenie sprawy, szczegółowe ustalenie kosztów, a zarazem nie jest dla klienta w żaden sposób zobowiązujący i nie naraża go na dodatkowe koszty.

04

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Kancelarią Notarialną Michała Wójtowicza

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb niezbędnych do obsługi korespondencji.

  Dane kontaktowe

  Zadzwoń

  Telefon: +48 33 819 18 19
  Telefon/fax: +48 33 816 95 52

  Adres kancelarii

  43-300 Bielsko-Biała
  ul. Sikorskiego 2/4

  Napisz do nas

  e-mail: wojtowicz@notariusz.bielsko.pl

  Przyjmowanie stron

  poniedziałek i środa: od 10.00 do 18.00
  wtorek, czwartek i piątek: od 8.30 do 15.30

   Po uprzedniej konsultacji istnieje możliwość umówienia się w innych terminach (również w sobotę). W szczególnych okolicznościach notariusz dokonuje czynności także poza siedzibą kancelarii.