01

Kancelaria Notarialna

Kancelaria działa od 2005 roku i jest kontynuacją wielopokoleniowych tradycji rodzinnych (obecnie istniejąca Kancelaria jest bezpośrednim następcą kancelarii funkcjonującej od 1991 roku, zaś prowadzący ją notariusz jest prawnikiem w trzecim pokoleniu). Zarówno notariusz, jak i przeszkoleni pracownicy sekretariatu zapewniają miłą i przede wszystkim fachową obsługę we wszelkich sprawach notarialnych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i handlowego. W naszej Kancelarii klienci mogą liczyć w szczególności na:

 • Załatwienie swych spraw w godnych warunkach, (bowiem Kancelaria dysponuje dwoma gabinetami, w tym jednym przeznaczonym dla wieloosobowych spotkań związanych np. z działami spadku bądź zgromadzeniami wspólników), a także w przyjaznej atmosferze sprzyjającej bezkonfliktowemu rozstrzyganiu wielu zagadnień,
 • Sporządzenie różnego rodzaju umów i dokumentów wymagających formy aktu notarialnego bądź poświadczenia notarialnego,
 • Uzyskanie informacji pomocnych im w trudnych sytuacjach życiowych.

Wcześniejsza aplikacja i asesura odbyta przez notariusza prowadzącego tę kancelarię daje gwarancję fachowości i prawidłowości sporządzanych aktów notarialnych i innego rodzaju dokumentów, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy w obliczu zmian ustawowych podyktowanych bieżącymi potrzebami politycznymi, notariuszem może zostać prawie każdy, także osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Zgodnie z dewizą, że najlepszą reklamę zapewniają nam nasi klienci, notariusz oraz pracownicy starają się tak pełnić obowiązki, by każdy klient był zadowolony z faktu skorzystania z usług oferowanych przez Kancelarię.

02
Czym się zajmujemy. Zakres czynności Kancelarii Notarialnej:

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • Sporządza akty notarialne
 • Sporządza akty, poświadczenia, dziedziczenia
 • Doręcza oświadczenia
 • Spisuje protokoły
 • Sporządza protesty weksli i czeków
 • Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • Sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przypisów
03
Cennik

Koszty aktu notarialnego oraz dokumentacja

Wynagrodzenie notariusza co do zasady naliczane jest w oparciu o wartość przedmiotu sprawy i określa je rozporządzenie w/s maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 • do 3000 zł – 100 zł
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł

W powołanym wyżej rozporządzeniu określone są czynności prawne, w przypadku których pobierana jest stała taksa notarialna, np. umowa majątkowa małżeńska, testament.

Ponadto notariusz pobiera również podatek od czynności cywilno-prawnych oraz opłaty sądowe związane z dokonywaniem wpisów do ksiąg wieczystych.

Każda sprawa wymaga indywidualnego jej rozpatrzenia, tym samym trudno określić uniwersalną specyfikację dokumentów potrzebnych do sporządzenia danej czynności prawnej. Przykładowo, w przypadku aktów notarialnych dokumentujących zbycie nieruchomości najczęściej wymagane są: wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, informacja o planie zagospodarowania przestrzennego.

Jednak dla ustalenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej konkretnej czynności prawnej, jak również ustalenia kosztów danego aktu notarialnego, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią. Kontakt taki umożliwia dokładne rozpatrzenie sprawy, szczegółowe ustalenie kosztów, a zarazem nie jest dla klienta w żaden sposób zobowiązujący i nie naraża go na dodatkowe koszty.

04

Kontakt

Zapraszamy do współpracy i kontaktu

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb niezbędnych do obsługi korespondencji.

Dane kontaktowe

Zadzwoń

Telefon: +48 33 819 18 19
Telefon/fax: +48 33 816 95 52

Adres kancelarii

43-300 Bielsko-Biała
ul. Sikorskiego 2/4

Napisz do nas

e-mail: wojtowicz@notariusz.bielsko.pl

Przyjmowanie stron

poniedziałek i środa: od 10.00 do 18.00
wtorek, czwartek i piątek: od 8.30 do 15.30

 Po uprzedniej konsultacji istnieje możliwość umówienia się w innych terminach (również w sobotę). W szczególnych okolicznościach notariusz dokonuje czynności także poza siedzibą kancelarii.