previous arrow
next arrow
Slider

Czym się zajmujemy

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • Sporządza akty notarialne
  • Sporządza akty, poświadczenia, dziedziczenia
  • Doręcza oświadczenia
  • Spisuje protokoły
  • Sporządza protesty weksli i czeków
  • Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • Sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przypisów

Kancelaria Notarialna

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czytaj dalej

+48 33 819 18 19
Projekt i Realizacja: Inmedium.pl